Đăng nhập

Email
Mật khẩu
Ghi nhớ đăng nhập
hoặc đăng nhập qua Facebook, Google

Nạp tiền vào tài khoản SapBao

Nạp tiền qua dịch vụ  PayPal


Nạp bằng Voucher

Nạp tiền vào tài khoản Ví SapBao dùng cho việc thanh toán khi mua ấn phẩm trên Sapbao.com.

Nạp tiền qua cổng thanh toán Ngân Lượng

Định Hình Thế Hệ CEO 3.0

Lấy mã nhúng
Doanh nghiệp & Thương hiệu - 30 - Trang 30
Doanh nghiệp & Thương hiệu - 30 - Trang 31
(30/10/2012)

Kinh tế khủng hoảng nhiều năm, môi trường kinh doanh biến động liên tục là thách thức lớn với các doanh nghiệp trong những   năm tới. Để vượt khó và hướng đến việc phát triển trong tương lai, mỗi công ty nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung rất cần một thế hệ lãnh đạo mới để đưa doanh nghiệp tiến về phía trước.

Thành công của thế hệ CEO trước chính là tinh thần đổi mới, quyết liệt và nắm bắt tốt cơ hội kinh doanh để đưa doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh "dò đá qua sông". Thế hệ doanh nhân hiện tại được may mắn thừa hưởng những giá trị của người đi trước, mỗi CEO không tự mò mẫm mở đường khi mà môi trường kinh doanh nói chung đã được định hình và đang dần ổn định.

Các kỳ trước
Doanh nghiệp & Thương hiệu - Tháng 6/2015
Doanh nghiệp & Thương hiệu
Tháng 6/2015
Doanh nghiệp & Thương hiệu - Tháng 4-5/2015
Doanh nghiệp & Thương hiệu
Tháng 4-5/2015
Doanh nghiệp & Thương hiệu - Tháng 10/2014
Doanh nghiệp & Thương hiệu
Tháng 10/2014
Doanh nghiệp & Thương hiệu - Tháng 8-9/2014
Doanh nghiệp & Thương hiệu
Tháng 8-9/2014
Ấn phẩm cùng loại

Lấy mã nhúng

Copy và dán đoạn mã trên website của bạn
Preview

Định Hình Thế Hệ CEO 3.0

Doanh nghiệp & Thương hiệu - 30 - Trang 30
Doanh nghiệp & Thương hiệu - 30 - Trang 31
(30/10/2012)

Kinh tế khủng hoảng nhiều năm, môi trường kinh doanh biến động liên tục là thách thức lớn với các doanh nghiệp trong những   năm tới. Để vượt khó và hướng đến việc phát triển trong tương lai, mỗi công ty nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung rất cần một thế hệ lãnh đạo mới để đưa doanh nghiệp tiến về phía trước.

Thành công của thế hệ CEO trước chính là tinh thần đổi mới, quyết liệt và nắm bắt tốt cơ hội kinh doanh để đưa doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh "dò đá qua sông". Thế hệ doanh nhân hiện tại được may mắn thừa hưởng những giá trị của người đi trước, mỗi CEO không tự mò mẫm mở đường khi mà môi trường kinh doanh nói chung đã được định hình và đang dần ổn định.

Nguồn: Sạp báo