Đăng nhập

Email
Mật khẩu
Ghi nhớ đăng nhập
hoặc đăng nhập qua Facebook, Google

Nạp tiền vào tài khoản SapBao

Nạp tiền qua dịch vụ  PayPal


Nạp bằng Voucher

Nạp tiền vào tài khoản Ví SapBao dùng cho việc thanh toán khi mua ấn phẩm trên Sapbao.com.

Nạp tiền qua cổng thanh toán Ngân Lượng

Giới thiệu bảng xếp hạng “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam"

Lấy mã nhúng
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - 8 - Trang 8
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - 8 - Trang 9
(27/07/2015)

Tạp chí NCĐT hân hạnh công bố bảng xếp hạng “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt nam” (top 50) năm 2015. 

Đây được xem như một sự tổng kết chuyên sâu về tình hình kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Top 50 năm 2015 là sự kiện lần thứ 4 của Tạp chí NCÐT, là một chương trình khảo sát và xếp hạng công ty niêm yết thông qua các phương pháp đo lường khoa học theo chuẩn quốc tế với sự cố vấn của Hội đồng khảo sát gồm các chuyên gia phân tích tài chính đến từ Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ VIG. Trong đó, nhiều chuyên gia có thâm niên học tập hoặc làm việc tại Trường Kinh doanh Havard (Mỹ), Ngân hàng Đầu tư Morgan Stanley, Công ty Tư vấn McKinsey và những tổ chức kinh doanh có uy tín khác.

Bốn năm qua, Hội đồng khảo sát của dự án Top 50 luôn duy trì 3 tiêu chí để doanh nghiệp được vào danh sách khảo sát xếp hạng: (1) Đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 500 tỉ đồng trở lên, 
(2) Doanh thu 3 năm 2012, 2013, 2014 từ 200 tỉ đồng trở lên, (3) Lợi nhuận sau thuế 3 năm 2012, 2013, 2014 từ 20 tỉ đồng trở lên. 

Sau đó, chúng tôi dùng 3 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 3 năm và ROE, ROC trung bình 3 năm cho vòng xếp hạng để tìm ra các công ty kinh doanh hiệu quả nhất.

Kết quả cho thấy, các công ty hiện diện trong Top 50 đều là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt trội. Trong bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp năm 2014 khởi sắc hơn các năm trước, khi doanh thu các công ty niêm yết tăng 11% so với mức 3% của năm 2013, tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp Top 50 tăng 25%. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Top 50 ở mức 25%, hiệu quả hơn so với mức 14% của toàn thị trường niêm yết. Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Top 50 đạt 371.000 tỉ đồng và 44,5 ngàn tỉ đồng, lần lượt chiếm tỉ trọng 32% và 48% toàn thị trường niêm yết.

Sau 4 năm thực hiện, một số điểm hạn chế của phương pháp nghiên cứu xếp hạng cũng được chúng tôi ghi nhận. Thứ nhất, chúng tôi luôn mong muốn có thể xếp hạng các công ty quy mô lớn và quy mô nhỏ thành hai nhóm riêng, nhằm phản ánh chính xác hiệu quả quản trị doanh nghiệp ở từng công ty, vì các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn thường có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và đòi hỏi năng lực quản lý không phức tạp như các doanh nghiệp có quy mô lớn. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp niêm yết còn ít và thiếu công ty lớn đã chưa cho phép chúng tôi thực hiện điều này. 

Thứ hai, Top 50 chủ yếu dựa trên các tiêu chí định lượng mà chưa xét đến yếu tố định tính như quản trị doanh nghiệp. Các tiêu chí này mới chỉ phản ánh kết quả quá khứ và thực tại của doanh nghiệp, chưa phản ánh hết tiềm năng dài hạn của công ty. Các công ty trong giai đoạn tăng vốn và mở rộng đầu tư sẽ tạm thời chịu mức ROE, ROC thấp hơn và có thể bị xếp hạng thấp hơn hoặc không vào Top 50. Tuy nhiên, rất có thể 3 đến 5 năm sau, khi các khoản đầu tư này bắt đầu thu lợi nhuận, các công ty này sẽ vào Top 50 và xếp hạng cao. 

http://sapbao.com/tap-chi/85/1762/Tap-chi-Nhip-Cau-Dau-Tu-So-437-2015
https://www.facebook.com/groups/tapchionline/

Các kỳ trước
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - Số 438 -2015
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Số 438 -2015
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - Số 436 | 6-2015
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Số 436 | 6-2015
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - Số 434 | 6-2015
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Số 434 | 6-2015
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - Số 433 | 5-2015
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Số 433 | 5-2015
Ấn phẩm cùng loại

Lấy mã nhúng

Copy và dán đoạn mã trên website của bạn
Preview

Giới thiệu bảng xếp hạng “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam"

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - 8 - Trang 8
Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - 8 - Trang 9
(27/07/2015)

Tạp chí NCĐT hân hạnh công bố bảng xếp hạng “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt nam” (top 50) năm 2015. 

Đây được xem như một sự tổng kết chuyên sâu về tình hình kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Top 50 năm 2015 là sự kiện lần thứ 4 của Tạp chí NCÐT, là một chương trình khảo sát và xếp hạng công ty niêm yết thông qua các phương pháp đo lường khoa học theo chuẩn quốc tế với sự cố vấn của Hội đồng khảo sát gồm các chuyên gia phân tích tài chính đến từ Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ VIG. Trong đó, nhiều chuyên gia có thâm niên học tập hoặc làm việc tại Trường Kinh doanh Havard (Mỹ), Ngân hàng Đầu tư Morgan Stanley, Công ty Tư vấn McKinsey và những tổ chức kinh doanh có uy tín khác.

Bốn năm qua, Hội đồng khảo sát của dự án Top 50 luôn duy trì 3 tiêu chí để doanh nghiệp được vào danh sách khảo sát xếp hạng: (1) Đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 500 tỉ đồng trở lên, 
(2) Doanh thu 3 năm 2012, 2013, 2014 từ 200 tỉ đồng trở lên, (3) Lợi nhuận sau thuế 3 năm 2012, 2013, 2014 từ 20 tỉ đồng trở lên. 

Sau đó, chúng tôi dùng 3 tiêu chí tăng trưởng doanh thu trung bình kép 3 năm và ROE, ROC trung bình 3 năm cho vòng xếp hạng để tìm ra các công ty kinh doanh hiệu quả nhất.

Kết quả cho thấy, các công ty hiện diện trong Top 50 đều là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt trội. Trong bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp năm 2014 khởi sắc hơn các năm trước, khi doanh thu các công ty niêm yết tăng 11% so với mức 3% của năm 2013, tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp Top 50 tăng 25%. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Top 50 ở mức 25%, hiệu quả hơn so với mức 14% của toàn thị trường niêm yết. Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Top 50 đạt 371.000 tỉ đồng và 44,5 ngàn tỉ đồng, lần lượt chiếm tỉ trọng 32% và 48% toàn thị trường niêm yết.

Sau 4 năm thực hiện, một số điểm hạn chế của phương pháp nghiên cứu xếp hạng cũng được chúng tôi ghi nhận. Thứ nhất, chúng tôi luôn mong muốn có thể xếp hạng các công ty quy mô lớn và quy mô nhỏ thành hai nhóm riêng, nhằm phản ánh chính xác hiệu quả quản trị doanh nghiệp ở từng công ty, vì các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn thường có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và đòi hỏi năng lực quản lý không phức tạp như các doanh nghiệp có quy mô lớn. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp niêm yết còn ít và thiếu công ty lớn đã chưa cho phép chúng tôi thực hiện điều này. 

Thứ hai, Top 50 chủ yếu dựa trên các tiêu chí định lượng mà chưa xét đến yếu tố định tính như quản trị doanh nghiệp. Các tiêu chí này mới chỉ phản ánh kết quả quá khứ và thực tại của doanh nghiệp, chưa phản ánh hết tiềm năng dài hạn của công ty. Các công ty trong giai đoạn tăng vốn và mở rộng đầu tư sẽ tạm thời chịu mức ROE, ROC thấp hơn và có thể bị xếp hạng thấp hơn hoặc không vào Top 50. Tuy nhiên, rất có thể 3 đến 5 năm sau, khi các khoản đầu tư này bắt đầu thu lợi nhuận, các công ty này sẽ vào Top 50 và xếp hạng cao. 

http://sapbao.com/tap-chi/85/1762/Tap-chi-Nhip-Cau-Dau-Tu-So-437-2015
https://www.facebook.com/groups/tapchionline/

Nguồn: Sạp báo