Đăng nhập

Email
Mật khẩu
Ghi nhớ đăng nhập
hoặc đăng nhập qua Facebook, Google

Nạp tiền vào tài khoản SapBao

Nạp tiền qua dịch vụ  PayPal


Nạp bằng Voucher

Nạp tiền vào tài khoản Ví SapBao dùng cho việc thanh toán khi mua ấn phẩm trên Sapbao.com.

Nạp tiền qua cổng thanh toán Ngân Lượng

Ở Việt Nam Rất Dễ Tìm Được Người Giỏi

Lấy mã nhúng
Nữ Doanh Nhân - 33 - Trang 33
(25/11/2015)

"Săn đón" nhân sự giỏi, quản lý và thúc đẩy họ - những con người với rất nhiều cảm xúc phức tạp luôn khiến các nhà quản lý băn khoăn, đặc biệt trong một ngành dịch vụ mà lao động nữ chiếm số lượng áp đảo như giáo dục, tuy nhiên quý ông Michel Le Quellec đã có một cách vẹn toàn để giải quyết điều này.

Hội thích đọc báo và tạp chí Online

Các kỳ trước
Nữ Doanh Nhân - Tháng 12/2015
Nữ Doanh Nhân
Tháng 12/2015
Nữ Doanh Nhân - Tháng 10/2015
Nữ Doanh Nhân
Tháng 10/2015
Nữ Doanh Nhân - Tháng 9/2015
Nữ Doanh Nhân
Tháng 9/2015
Nữ Doanh Nhân - Tháng 8/2015
Nữ Doanh Nhân
Tháng 8/2015
Ấn phẩm cùng loại

Lấy mã nhúng

Copy và dán đoạn mã trên website của bạn
Preview

Ở Việt Nam Rất Dễ Tìm Được Người Giỏi

Nữ Doanh Nhân - 33 - Trang 33
(25/11/2015)

"Săn đón" nhân sự giỏi, quản lý và thúc đẩy họ - những con người với rất nhiều cảm xúc phức tạp luôn khiến các nhà quản lý băn khoăn, đặc biệt trong một ngành dịch vụ mà lao động nữ chiếm số lượng áp đảo như giáo dục, tuy nhiên quý ông Michel Le Quellec đã có một cách vẹn toàn để giải quyết điều này.

Hội thích đọc báo và tạp chí Online

Nguồn: Sạp báo